1
3

වෙද සර

post-thumbnail

රූසපුව නැති කරන පොතු කබර-සුදු කබර නිට්ටාවට සුව කරන්න පුළුවන්

පැහැපත් සුවපත් සමක් ඔබට හිමි නම් කොතරම් සතුටක් වේවිද?

post-thumbnail

පිළිකාවට ඉසිවරයෙක් පාරම්පරික වෛද්‍ය සිසිර ගමගේ

අප කාටත් උපතේ සිට මරණය දක්වා විවිධ රෝග ආබාධවලට මුහුණ දීමට සිදුවේ

post-thumbnail

පිළිකාවට රහස් බෙහෙත් අපි ළඟ තියෙනවා

පිළිකා, අංශභාගය, ආතරයිටීස් වැනි රෝග අද සමාජයේ බහුලව