1
3

රුක්ෂාණා

හැඩගැන්වීම :   රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනි නිරෝෂා රණසිංහ
සැලෝන් ඩීෂා 
කිරිබත්ගොඩ

 

ඇඳුම් :Sarthe ඇල්දෙණිය, කඩවත

ඡායාරූපය :  සජීව ලක්ෂාන්

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.