1
3

තුලා

තුලා - ලග්නාධිපති සිකුරු සමග රවි, බුධ 07 වැන්නේ ගමන් කරයි. විනෝදය, ප්‍රීතිය, කෙරෙහි සිත් දෙයි. දේශපාලන, කලා කටයුතු කෙරෙහි කාලය යොදවයි. අන් අය තමාගේ අදහස්වලට අවනත කරවා ගනී. වැඩට කඩිසරයි. කිසිවෙකුට යටත්වීමට කැමති නැත. කුජ ග්‍රහයා 09 වැන්නේ සිටින නිසා ආලය පිළිබඳ අදහස් ඇතිවෙයි. සෙනසුරු 03 වැන්නේ (වක්‍ර) ගමන් කිරීමෙන් උපක්‍රමශීලීව කටයුතු කරයි. අන් අය තමාගේ කතාවට වසඟ කරගනී.

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.