1
3

රස නිවෙස

post-thumbnail

ළමයි කැමති රසැති - හැඩැති කෙටි කෑම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිටි ග්‍රෑම් 225 ක් කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි 1 ක්

post-thumbnail

ප්‍රෙෂර් කුකරයෙන් පොලොස් උයමු

පොලොස් වෑංජනයට කවුරුත් ප්‍රියය. එහෙත් පොලොස් වෑංජන රසට හදන්නට නම් දර ලිපේ පිසින්නට ඕනෑ යැයි බොහෝදෙනා සිතති.

post-thumbnail

ඇනිමල් ෂානීස්

තම්බා පොඩිකර ගත් බඩ ඉරිඟු ඇට නැතිනම් ස්වීට් කෝන්( ෆුඞ් සිටි වලින් ගත හැකිය) ග්‍රෑම් 50 ක්

post-thumbnail

දාහේ නිවන ගෙදර හදන බීම

තද උණුසුම ඇති දිනෙක සිසිල් බීම වීදුරුවක් බීමට ඇත්නම් කෙතරම් අගේද?

post-thumbnail

සීතල කේක්

නන්තල් කාලයට ගැළපෙන මෙම කේක් වර්ග සති නත්තලට සති 2, 3කට කලින් සාදා ගැනීමට වුවද පු`ඵවන.

post-thumbnail

චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම්

නැවුම් එළකිරි ලීටර් 1 ක් / කිරිපිටිග්‍රෑම් 200 ක් ක්‍රමඩාන් (ස්ටැඩිලයිසර්) ග්‍රෑම් 10 ක් හෝ

post-thumbnail

ක්‍රිස්මස් පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රේසින්ස් ග්‍රෑම් 85 ක් වියළි මිදි ග්‍රෑම් 85ක්