1
3

ඔබගේ නිර්මාණ

post-thumbnail

කුවේණිය නොවෙමි

රැුවටිලා නුඹෙ බසට මුළාවී ආ මිසක්

post-thumbnail

ප‍්‍රථම පේ‍්‍රමය

දුර ඇත අතීතයේ නුඹට පෙම් බැඳි මා

post-thumbnail

පියෙකු නැති උප්පැන්නෙ

ආදරෙන් මත්වෙලා පෙම් සුවේ විඳිනකොට

post-thumbnail

මවගෙන් පුතුට

නිදි යහන මත වැතිර රැුය පහන් වන තුරුම