1
3

මිථුන

මිථුන  - ලග්නාධිපති බුධ ග්‍රහයා රවි සිකුරු සමග 11 වැන්නේ ගමන් කිරීම ඔබට ඉතා ශුභයි. ආදායම් තත්ත්වය යහපත්ය. ඉඩම් දේපල වාහන ලාබ ලැබීමට වාසනාව ඇත. මිත්‍රයන්ගෙන් උදව් උපකාර ලැබේ. ලෙඩදුක් කරදරවලින් මිදෙයි. දක්ෂතා දක්වයි. සඳු 03 සිට ගමන් කරන නිසා රූපය ලස්සන වෙයි. උසස් ලෙස පෙනී සිටීමට කැමතියි. ඉගනීම් කටයුතුවල නියැලී සිටින අයට ඉතා ශුභයි. කුජ ලග්නගත වීම නිසා පාලන කටයුතුවලට දක්ෂයි.

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.