1
3

මකර

මකර ලග්නාධිපති සෙනසුරු ධනු රාශියේ (වක්‍ර) ගමන් කරයි. මිත්‍ර ආශ්‍රය වැඩී. ඔවුන්ගෙන් තමාට එතරම් ප්‍රයෝජනයක් අත් නොවේ. කුජ, රාහු 06 ගමන් කරන නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍ර කාර්මික කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. උද්යෝගයෙන් හා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරයි. සතුරු කරදර පවතී. සිකුරු රවි බුධ 04 සිටීමෙන් පිරිසිදුවට අලංකාරයට කැමතිය. පියා සමඟ අමනාප වෙයි. උසස් අධ්‍යාපනයට යොමුවෙයි. ප්‍රධානත්වය ලබයි. 

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.