1
3

මහ ගෙදර

post-thumbnail

විජය එක්ක ආදර ජවනිකා කරද්දි හරිම අපහසුතා වකට පත්වුණා

සකල කලාවේ විවිධාකාර ඉසව් ඔස්සේ පෙළහර පෑ සුන්දර චරිත සමග අතීතයෙන් ආරම්භව වත්මන් තොරුතුරු පිළිබඳව....

post-thumbnail

පුංචි කාලෙ ඉඳලම මම අම්මයි තාත්තයි දැක්කේ මිනිස්සු හුඟක් ආදරය කරන දෙන්නෙක් විදියට

“අම්මාගේ වියෝව තමයි මම හිතන්නේ තාත්තා ජීවිතයේ විඳපු ලොකුම දුක.