1
3

කුම්භ

කුම්භ සෙනසුරු ධනු රාශියේ (වක්‍ර) ගමන් කරයි. තම වැඩ කටයුතු ගැන විශේෂ උනන්දුවක් දක්වයි. දුර බැහැර ගොස් කටයුතු කරගැනීම සිදුවේ. හදිසි අනතුරුවලට ලක්වීමට පුළුවනි. ගුරු 10 වැන්නේ (වක්‍ර) යෙදීමෙන් ධනය ලබයි. වැඩ අධිකයි. උරුම හිමිකම් ලබයි. අනුන්ට උදව් කිරීමට ගොස් කරදර ඇති වේ. බුධ ග්‍රහයා සිකුරු රවි සමඟ 03 සිටීමෙන් ඉගනීම් කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ඉතා ශුභයි. විභාගවලින් ජය ලබයි.

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.