1
3

කටක

කටකලග්නාධිපති සඳු 02 වැන්නේ සිට ගමන් කරයි. ගෘහ ජීවිතය හොඳින් පවතී. ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙළක් අනුගමනය කරයි. විවාහ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න ඇති වේ. හම්බ කරගැනීමට උත්සාහ දරයි. රවි, බුධ, සිකුරු 10 වැන්නේ සිටීම ඉතා ශුභයි. රැකියා නැති අයට රැකියා ලාබ ලබයි. කරන රැකියාවෙන් උසස්වීම් ලබයි. මවට තරමක් අපලයි. දුර බැහැර ගමන යෙදෙයි. අඟහරු 12 නිසා සංගීත කලා කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි.

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.