1
3

කළා පුවත

post-thumbnail

තුරුණු ශක්ති වේදිකාව මගේ ජීවිතේ වෙනස්කළා

“මේ ගමනේ මගේ ජීවිතේ යෝධ සෙවනැල්ල වුණේ මගේ අම්මයි තාත්තයි.

post-thumbnail

අද තත්ත්වයත් එක්ක නිරූපිකාවක් කියන්නත් කැමති නෑ..

නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ නව පරපුරේ ශිල්පීන් අතර ඇය දක්ෂ නිරූපණ ශිල්පිනියක් එසේම මේ වනවිට ඇය රංගන ශිල්පිනියකි.