1
3

ධනු

ධනු - ලග්නාධිපති ගුරු 12 වැන්නේ (වක්‍ර) ගමන් කරන නිසා ආගම දහමට සිත් දෙයි. මවට ශුභයි. ඉඩම් දේපල ලබයි. සෙනසුරු ලග්නගතව සිටින නිසා ඒරාෂ්ඨක කාලයකි. ගමන් බිමන් අධිකයි. විදේශ ගමන් පවා යෙදෙයි. කුජ 07 වැන්නේ නිසා කාමාශා බලවත්ය. රැවටීම් මුලාවීම්වලට පත් නොවේ. මුත්‍රා ආබාධ වකුගඩු ආබාධ හටගනී. සතුරු රවි බුධ 05 වැන්නේ නිසා සංගීත කලා කටයුතු ප්‍රිය කරයි. දරුවන් අකීකරුයි. 

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.